Liczba pozycji w naszej ofercie: 1332,
w tym obiekty klasy EX w liczbie: 709 oraz obiekty klasy POL: 623